Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
GÀ MỚI NHẬP VỀ
Asil về ngày 22-12-2014
Mua
Chi Tiết
Asil về ngày 22-12-2014
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-026
Mua
Chi Tiết
Tre Peru 12-12-2014-025
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-024
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-023
Mua
Chi Tiết
22 Tre - Sil- Peru về 23-09-20144
Mua
Chi Tiết
21 Tre - Sil- Peru về 23-09-2014
Mua
Chi Tiết
16 Tre - Sil- Peru về 23-09-2014
Mua
Chi Tiết
019 Tre Jap về 23-09-2014(Đã bán)
Mua
Chi Tiết
014 Tre Sil-Về ngày 11-09-2014
Mua
Chi Tiết
T009-Về Ngày 26-08-2014
Mua
Chi Tiết
T008.-Về Ngày 26-08-2014
Mua
Chi Tiết
T005-Về Ngày 26-08-2014
Mua
Chi Tiết
T003-Về Ngày 12-08-2014
Mua
Chi Tiết