Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
Gà Mỹ
Ga My (Đã bán)
Mua
Chi Tiết
My 015 (Đã bán)
Mua
Chi Tiết
Ga My 014 (Đã bán)
Mua
Chi Tiết
Sumatra_về ngày 06-12-2012(Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
M005(sumatra)Đã Bán
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết
Gà Mỹ (Đã Bán)
Mua
Chi Tiết