Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
ASIL--JAP (Đã bán)
Chi tiết về sản phẩm

DÒNG ASIL JAP

CÂN NẶNG: 2.7Kg

15 THÁNG TUỔI

Sản phẩm cùng nhóm