Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
Asil-Jap 3042 (Đã bán)
Chi tiết về sản phẩm

Dòng : Asil-Jap

Cân Nặng : 2.5kg

Tuổi : 10 tháng

Sản phẩm cùng nhóm