Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
Asil Jap (Đã bán)
Chi tiết về sản phẩm

Dòng: Asil - Jap

Cân nặng: 2.0kg

Tuổi: 10 tháng

Sản phẩm cùng nhóm