Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
22 Tre
Chi tiết về sản phẩm

TRE - SIL - PERU

CÂN NẶNG : 0.75KG