Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
21 Tre - Sil- Peru về 23-09-2014
Chi tiết về sản phẩm

TRE - SIL - PERU

CÂN NẶNG : 0.55KG

Sản phẩm cùng nhóm
Asil về ngày 22-12-2014
Mua
Chi Tiết
Asil về ngày 22-12-2014
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-026
Mua
Chi Tiết
Tre Peru 12-12-2014-025
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-024
Mua
Chi Tiết
Tre Jap 12-12-2014-023
Mua
Chi Tiết