Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
014 Tre Sil
Chi tiết về sản phẩm

Cân nặng: 1,1 kg

 9 Tháng Tuổi

Gà nhập,Tre Sil.