Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
GA ASIL_JAP
Chi tiết về sản phẩm

DÒNG ASIL JAP

CÂN NẶNG: 2.4Kg

16 THÁNG TUỔI

Sản phẩm cùng nhóm
ASIL JAP -009- 2016
Mua
Chi Tiết
ASIL JAP -007- 2016
Mua
Chi Tiết
ASIL JAP -006- 2016
Mua
Chi Tiết
ASIL -004-đã bán
Mua
Chi Tiết
ASIL -002- 2016
Mua
Chi Tiết
ASIL -001- đã bán
Mua
Chi Tiết