Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email: gaasilperumy@gmail.com
Sản Phẩm

Quy trình đổ gà con giống:

 Trứng được lấy từ chuồng sau đó được đánh số rõ ràng rồi cho vào máy ấp trứng.Việc làm này sẽ giúp chúng ta sau này xác định chính xác được bố mẹ của gà con được đổ ra.

 

Gà con vừa mới nở:

 

 

Gà đã được 5 ngày tuổi: