Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email : gaasilperumy@gmail.com

 ĐỊA CHỈ MỚI CỦA TRẠI GÀ 

TỔ 3-KHU PHỐ PHƯỚC THÁI-THÁI HÒA -TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Tel:0128-335-6065(Vũ)

Tel in US:714-616-3757
Email:   gaasilperumy@gmail.com
Website: www.gaasilperumy.com

Sản Phẩm Nổi Bật
2508 Peru về ngày 11-09-2014
014 Tre Sil-Về ngày 11-09-2014
015 Tre Jap -Về ngày 11-09-2014
Tre Jap 12-12-2014-023
Tre Jap 12-12-2014-024
Tre Peru 12-12-2014-025
Tre Jap 12-12-2014-026
Peru-Jap 12-12-2014
Asil 4120 về ngày 22-12-2014
Asil 4122 về ngày 22-12-2014
021 về 2-1-2015 (Đã bán)
022 về 02-01-2015(Đã bán)

Hoa tươi

Hoa Tươi

");