Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email : gaasilperumy@gmail.com

 ĐỊA CHỈ MỚI CỦA TRẠI GÀ 

TỔ 3-KHU PHỐ PHƯỚC THÁI-THÁI HÒA -TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Tel:0128-335-6065(Vũ)

Tel in US:714-616-3757
Email:   gaasilperumy@gmail.com
Website: www.gaasilperumy.com

Sản Phẩm Nổi Bật
T003-Về Ngày 12-08-2014
T002-Về Ngày 12-08-2014
T005-Về Ngày 26-08-2014
T006-Về Ngày 26-08-2014
T009-Về Ngày 26-08-2014
vảy tre tam tài
2580 Peru về ngày 11-09-2014
014 Tre Sil-Về ngày 11-09-2014
015 Tre Jap -Về ngày 11-09-2014
700 Asil Mới về 5-08-2014
800 Asil Mới về 5-08-2014
900 Asil Mới về 5-08-2014

Hoa tươi

Hoa Tươi

");