Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email : gaasilperumy@gmail.com

 ĐỊA CHỈ MỚI CỦA TRẠI GÀ 

TỔ 3-KHU PHỐ PHƯỚC THÁI-THÁI HÒA -TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Tel:0128-335-6065(Vũ)

Tel in US:714-616-3757
Email:   gaasilperumy@gmail.com
Website: www.gaasilperumy.com

Sản Phẩm Nổi Bật
T031_về ngày 11-01-2013
Asil-Jap 2066_về Ngày 25-01-2013
Tre My 016
2221_ASIL_JAP
2508 Peru về ngày 11-09-2014
Tre Jap 12-12-2014-023
Tre Peru 12-12-2014-025
Peru-Jap 12-12-2014
Asil 4120 về ngày 22-12-2014
Asil 4122 về ngày 22-12-2014

Hoa tươi

Hoa Tươi

");