Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại ở Mỹ :714-616-3757
Tel: 0128.335.6065 (quản lý trại gà: (mr. vũ)
Email : gaasilperumy@gmail.com

 ĐỊA CHỈ MỚI CỦA TRẠI GÀ 

TỔ 3-KHU PHỐ PHƯỚC THÁI-THÁI HÒA -TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Tel:0128-335-6065(Vũ)

Tel in US:714-616-3757
Email:   gaasilperumy@gmail.com
Website: www.gaasilperumy.com

Sản Phẩm Nổi Bật
P2173_về ngày 13-01-2013
P2218_về ngày01-03-2013
P2230_về ngày14-03-2013
Asil Jap 1794 về ngày 28-06-2013
Asil 001 về ngày 20-8-2013
3039_ASIL_JAP
T008.-Về Ngày 26-08-2014
014 Tre Sil-Về ngày 11-09-2014
015 Tre Jap -Về ngày 11-09-2014
900 Asil Mới về 5-08-2014
019 Tre Jap về 23-09-2014

Hoa tươi

Hoa Tươi

");